KM SÄVE 130606
Foto: Elin Liljekvist


Iriz (Dragon Light´s Ice Crystal) & Iza (Dragon Light´s Silver Tistel)


Iriz (Dragon Light´s Ice Crystal)


Iriz (Dragon Light´s Ice Crystal) 1 HP BIR


Iza (Dragon Light´s Silver Tistel) 2 HP


Elin vilar med tjejerna i tältet


Stor & liten


Elin & Iriz i BIS:et

Iriz (Dragon Light´s Ice Crystal) BIS 2


Iza hejjar på sin kusin


Dax för LC Iza (röd) Iriz (blå)


D Ö D


Duktig Iriz gjorde klart loppet.