LC Träning Bröndome 130120


De 2 licensloppen på Iza & Idun kunde vi inte ta kort på då Anna hjälpte mig att släppa Idun. Tack för hjälpen.


Iduns singel lopp


Zimsons singel lopp